Directeur
maandag (om de week), dinsdag, woensdag, donderdag


Sinds augustus 2011 werk ik met veel plezier op De Graankorrel. Mijn naam is Heleen Broerse. Ik mag leiding geven aan een fijn team van medewerkers.
Al vanaf 1977 tot nu ben ik actief in het onderwijs, onderbroken door een periode van 10 jaar, waarin onze kinderen zijn geboren en opgegroeid. Naast het werken in het onderwijs heb ik ook een kleine carrière als koster bij de PKN gemeente in Halfweg/Zwanenburg gehad. Ik werkte toen in de kerk en in het onderwijs.
Sinds 2002 ben ik basisschooldirecteur en dat werk bevalt mij goed.
Ik besteed één dag in de week aan mijn drie kleinkinderen.  Ik ben zo van de zijlijn betrokken bij hun leven en opvoeding. Ik vind dat een heerlijk iets. Daardoor ontdek ik opnieuw het boeiende van jonge kinderen die vrij en nieuwsgierig de wereld ontdekken. Onze eerste kleindochter gaat naar de basisschool. One kleinzoon volgt in februari. Ik breng hen naar school en maak zo ook mee hoe het hen vergaat. Zo houd ik zicht op de ‘andere’ kant van ons werk.
Het onderwijs aan kinderen heeft mijn hart. Ik vind het fijn om samen met de leerkrachten en de ouders te werken aan een goed onderwijsaanbod voor alle kinderen van De Graankorrel. Ik ben er trots op dat onze school een Kanjerschool is en een 3D-school wordt.
Zo houden we rekening met verschillen in leren en in spelen, zowel bij meisjes als bij jongens.
Dit schooljaar werken we met elkaar aan verdieping van de 3D aanpak. U leest daar meer over op onze website.
Ik hoop dat kinderen en ouders merken dat De Graankorrel een fijne school is, waar wordt gewerkt aan goed onderwijs voor kinderen en een goede samenwerking met de ouders.